अन्तर्वार्ता

ल्याबका नाममा हुने लुटलाई छुट दिन हुन्न

प्याथोलोजी ल्याब सम्बन्धी सरकारी व्यवस्था के छ ? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एउटा निर्देशिका बनाएको छ । निर्देशिकामा २५ वेडसम्मको अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले दिने प्रावधान बनाएको छ । यसमा २५ वेडको अस्पताल, प्रयोगशाला, पोलिक्लिनिक

Read more